Dask | Kredi Jet
Esnaf & Kobi Kartı
25 Aralık 2018

Dask

Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu deprem sigortası ile evinizi hem depreme karşı hem de deprem sonucu oluşacak yangın, infilak, tsunami veya yer kayması gibi maddi zararlar verebilecek olaylara karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde evinizi teminat altına alabilir, risklere karşı önceden önlem alabilirsiniz.
Zorunlu Deprem Sigortası’nın Kapsadığı Binalar:
-Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
-634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
-Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
-Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler
-Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vs. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri
face3Hemen Başvur