İlkelerimiz

Kredi Jet, Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması , mali piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, mevduat ve kredi sistemlerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanması ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunması amacıyla aşağıda belirtilen genel ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermektedir.
-Dürüstlük
-Tarafsızlık
-Güvenirlilik
-Saydamlık
-Toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı
-Kara paranın aklanması ile mücadele
Müşterilerin bilgi alışverişi , personel hareketleri ve rekabette ilkeli davranmak. mlıkMüşteri ilişkilerinde , bilgilendirme, hizmet kalitesi güvenlik konularında gerekli hassasiyeti göstermek ve müşteri şikayetlerini anında değerlendirmek. Çalışanlarını bankacılığın saygınlığını koruyacak, görevlerinin gerektirdiği bilgi , birikim ve sorumluluk duygusuna sahip kişilerden oluşturmak Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket etmek.
face3Hemen Başvur