İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikalarımız
Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, "önce insan" felsefesinden hareketle, Kişisel ve mesleki nitelikleri yüksek insan gücü alımlarını gerçekleştirmek, İşe yeni başlayan çalışanı, bilgi ve birikimiyle fark yaratabilecek eğitimlerle donatmak, Çalışanlarımızın işindeki verimliliğini yetkinliklere dayalı performans değerlendirme sistemi aracılığıyla düzenli olarak izlemek ve bu doğrultusunda motivasyon ve verimliliğini artıracak ödüllendirme sistemleri ve kariyer haritalarını oluşturmak,
İnsan Kaynakları Misyonumuz
Kredi Jet işkollarının stratejik iş ortağı olarak hareket ederek; sektörde büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, ilkeli, katılımcı insan kaynakları ve eğitim politika ve programlarını geliştirmek ve böylelikle kurum kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak. Sektörde büyüme hedefimizi destekleyecek çağdaş, katılımcı insan kaynakları politika ve programlarını geliştirmek Banka hedef ve stratejileri doğrultusunda yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlamak Yüksek performansı ödüllendirerek, banka performansının arttırılmasına katkıda bulunmak Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek Proaktif insan kaynakları uygulamaları ile çalışan memnuniyetini sağlayarak etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak Bankamızın strateji, iş hedefleri ve misyonu doğrultusunda çalışanların performansını artırmak için gerekli olan eğitim ve gelişim desteğini vermek
İşe Alım Yönetimi
İşe alım süreci
İnsan kaynağı ihtiyaçları Şirketimizin kısa ve orta vade stratejik hedefleri doğrultusunda karşılanır. Şirketimizin eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılması hedeflenmektedir. Eleman seçiminde, gelişim potansiyeli olan kişilerin Banka yetkinliklerine, ilgili pozisyonun gerektirdiği nitelik/tecrübeye uygunluğu ve sektörel koşullar dikkate alınır. Deneyimli ve deneyimsiz adaylar İnsan Kaynakları Grubu yetkilileri ile personel ihtiyacı olan Şube/Bölüm yetkilisinin katıldığı görüşmelere davet edilir.
Açık Pozisyonlar
Şirketimizin insan gücü planlaması doğrultusunda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapılmaktadır. Eleman arayışımız ve açık kadrolarımız için lütfen i.k@kredijet.com.tr adresine cv gönderebilirsiniz.
Kariyer ve Eğitim Yönetimi
Performans Değerlendirme
Kredi Jet hedef ve stratejileri doğrultusunda bireysel performansın yönetilerek hem çalışanlar hem de Kredi Jet için daha iyi sonuçlar elde edilmesi temel amaçtır. Bu amaçla yılda bir kez çalışanların iş sonuçlarına katkı ve yetkinlik değerlendirmeleri yapılır. Performans sürecine ilişkin, yönetici ve çalışan arasında performans iletişimi kurulması, yıl içinde periyodik izleme ve takip uygulanması, iş sonuçlarına katkı ve yetkinlik değerlendirmelerinde hedef takibi ve önemi ile çalışanların yıl boyunca göstermiş oldukları performansın iş sonuçlarıyla doğru orantılı olarak değerlendirilmesi, bu sonuçlardaki bireysel sorumluluk ve katkının somut bir şekilde ortaya konularak değerlendirilme yapılması ana prensiplerdir. Değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın ücret, kariyer ve eğitim süreçlerinde rol oynar.
Kariyer Gelişimi
Şirketimizin vizyon, misyon ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli çalışanlarımızın bilgi ve deneyimleri, yetkinlik profilleri ve performans değerlendirmeleri kapsamında kendi kariyer hedef ve planlamalarına sahip olması ve bu planların kurumsal ihtiyaç ve gereksinimler ile uyumlu olarak yönetilmesi hedeflenir. Kendi kariyerini yönlendirmek isteyen tüm çalışanlarımız, hedeflerini yöneticileri ile birlikte tanımlayarak, planlama yaparlar. Yöneticiler ile yapılan görüşmeler, performans değerlendirmeleri, yetkinlikleri, deneyimleri, görev almış oldukları projeler, kurum içinde tanımlanmış olan kariyer yolları, kurum içinde yayınlanan açık pozisyonlar, çeşitli pozisyonlar için oluşturulan kariyer havuzları faydalanabilecekleri araçlardır. Temel stratejimiz bankamızda oluşan açık pozisyonlar için öncelikle içerideki insan kaynağımızın değerlendirilmesidir ve yönetici pozisyonlarımızın içeriden yetiştirilmesidir. Bu strateji doğrultusunda, banka içi yayınlanan kariyer duyuruları ile çalışanlarımız açık pozisyonlarımız hakkında bilgilendirilir ve kişisel kariyer planlamaları doğrultusunda uygun gördükleri pozisyonlara başvuruda bulunmaları sağlanır. İstenilen niteliklere ve göreve uygunluğu görülen tüm çalışanlarımız görüşmelere çağrılırlar. Çalışanlarımız açık pozisyonlara, pozisyonun beklentilerine ve aday profiline göre terfien ve/veya mevcut unvan ve hakları ile atanabilirler. Söz konusu kariyer geçişlerinin olabilmesi için boş kadroların olması, aday profilinin görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olması, yüksek performans göstermiş olması ya da yüksek potansiyele sahip olması gereklidir.
Eğitim
Çalışanlarımızın performanslarını artırmak ve gelişim desteği vermek için, uygulamakta olduğumuz eğitimlerimizin banka içinde bir yatırım olarak değerlendirilmesi, eğitimlerin işkolları ve performansları ile ilişkilendirilmesi ana politikalarımızdır. Yeni göreve başlayan çalışanlarımız, çalışacakları pozisyona yönelik hazırlanmış, temel bilgi/becerileri ve bankamız uygulamalarını kapsayan eğitim ve/veya işbaşı programlarına katılırlar. Deneyimli çalışanlarımıza ise, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik gelişim programları uygulanır. Bankamızda yetişen çalışanlarımızı yönetsel pozisyonlara getirmek, yönetici kaynağını geliştirmek ve ortak yönetim kültürünü oluşturmak amacıyla uygulanan programlarının yanı sıra koçluk uygulamaları ile de yönetici ve/veya yönetici adaylarının gelişimleri sağlanır ve gelişim süreçleri izlenir. Eğitimlerimiz; farklı pozisyon, ünvan ve deneyimlerdeki çalışanlarımıza yönelik geniş bir yelpazede hazırlanır ve uygulanır. Sınıf içi eğitimlerimizle beraber; e-learning ve simülasyon programları düzenlenerek farklı eğitim metodlarının da uygulanması sağlanır. Tüm temel ve gelişim programları; bankamızın hedef ve stratejileri ile çalışanlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanır ve uygulanır. Konu uzmanı banka içi eğitmenler ile birlikte profesyonel banka dışı eğitmenler programların tasarım ve uygulamalarında, bilgi ve deneyimlerinin aktarımı ve yönlendirmeleri ile de önemli katkılar sağlarlar.
Ücret ve Yan Haklar Yönetimi
Ücret ve Yan Haklar​​
Ücretlendirme
Kredi Jet, başarılı performansı ödüllendiren, üstlenilen roller ile alınan sorumluluk seviyelerine göre kişilere ödeme yapılmasını garanti eden, genel piyasa ve ekonomik koşullara uygun muayyen bir refah seviyesini sağlayan bir ücretlendirme yönetimi uygulamaktadır. Ücretlendirmedeki farklılıklar işin gerektirdiği bilgi ve deneyime dayan​​​​maktadır. Kredi Jet'nın uyguladığı ücret artışları, Piyasa Ücret Araştırmaları ve İnsan Kaynakları Grubunun yürüttüğü Bireysel Performans değerlendirmeleri sonuçlarına dayanan Yönetim kararına göre yapılır.
Çalışma Saatleri
Çalışanların günlük ve haftalık çalışma saatleri ile dinlenme süre ve saatleri, yasalarda ve özel hizmet sözleşmelerindeki süreleri aşmayacak biçimde, işin gereklerine ve yerel koşullara göre saptanır. Uygulamada olan çalışma saatleri 09:00-18:30'dir.
İzin Uygulaması
Şirketimizin yıllık ücretli izin uygulamasında, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre; Hizmet Süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (5. yıl dahil) 17 gün ,5 yıldan 15 yıla kadar 20 gün, 15 yıldan sonrası 26 gün yıllık izin hakkı kazanır.
​Sağlık Sigortası
Sağlık Sigortamız, çalışanlarımızın ve ​ailelerinin sağlık giderleri karşılar.
Hayat ve Kaza Sigortası
Hayat ve Kaza Sigortamız çalışanlarımızı oluşabilecek hayati risk, kaza ve kritik hastalıklara karşı güvenceye alır.
Diğer olanaklar​
Genel Müdürlük çalışanlarımız genel müdürlük binamızdaki cafeteryadan yararlanmaktadır. Çalışanlarımıza anlaşmalı olduğumuz firma aracılığı ile aylık yemek fişi verilmektedir. Genel Müdürlük çalışanlarımız için servis imkanı bulunmaktadır.​
Sosyal Etkinlikler
Tüm Kredi Jet çalışanlarının, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi aracılığı ile Banka içi iletişimin, sinerjinin ve motivasyonun artırılmasına katkı sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Yıllık aktiviteler düzenlenir ve kuruma duyurulur.
face3Hemen Başvur