İşyeri | Kredi Jet
Esnaf & Kobi Kartı
25 Aralık 2018

İşyeri

-İşyeri Sigortası Nedir?
İşyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (Demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ayrıca poliçe dahilinde çalışanlarınız için Ferdi Kaza Teminatı da sağlayabilirsiniz.
Hırsızlık:
Hırsızlık sonucu çalınan emtea ve sabit kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.
Grev, Lokavt, Terör:
Grev, lokavt, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler sonucunda ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.
Yer Kayması:
Yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Deprem:
Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.
Yıldırım:
Yangın çıksın ya da çıkmasın, yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek hasarlar.
Yangın:
İşyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya ya da eşyalara verebileceği zararlar.
İnfilak:
Doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı tesisatının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar
Fırtına:
Fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı cisimlerin çarpması sonucu oluşabilecek hasarlar. Dahili su ve sel su baskını: Su tesisatının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar
Kar Ağırlığı:
Çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.
Cam Kırılması:
İşyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
Enkaz Kaldırma:
Teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu enkazın kaldırma masrafları
Araç Çarpması:
Her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar. Duman: Isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından kaynaklanan dumanın, doğrudan verebileceği zararlar. Komşulara Karşı Sorumluluk: Yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.
3.Şahıslara Karşı Sorumluluk:
Sigortalının, işyerinde 3. Şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.
Mal Sahibine Karşı Sorumluluk:
Bina sigortalıya ait değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi sonucunda mal sahibine karşı sorumluluk.
Kira Kaybı:
Yangın hasarı nedeniyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması sonucunda alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.
face3Hemen Başvur