Kobi & Esnaf | Kredi Jet
Esnaf & Kobi Kartı
25 Aralık 2018

Kobi & Esnaf

KOBİ Kredi türleri 2’ye ayrılır:
Nakdi krediler
Gayri nakdi krediler
Nakdi krediler esnaf ya da KOBİ’ler için kısa vadeli sıcak para ihtiyacını karşılayan kredilerdir. Kısa ve orta vadeli planlarda tercih edilmesi gerekir. İşletme sahibi geciken borçlarını ya da birkaç günle kaçırdığı ödemelerini kapatmak için bu tip krediyi kullanabilir. Gayri Nakdi kredi daha ziyade büyük projeler içindir. Örneğin yüklü mal alımı, ihaleye girme ya da bayilik başvurusu gibi sebeplerle bu krediye başvurulabilir.
Hangi Belgeler Gereklidir?
Bu tip kredilerde krediye neden başvurulduğunun anlatılması çok önemlidir. Bu durum kredinin çeşidini ve ödeme planını berlerler. İşletme sahibi ile banka karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunur ve değerlendirme süreci başlar. Banka tüketicinin istediği kredinin nasıl şekilde olacağını belirleme yetkisine sahiptir. İşletme sahibi başka tür bir KOBİ kredisi istese de, sunulan belgeler ve planlamalara göre banka isterse daha uzun süreli ve düşük faizli bir kredi verebilir ama bu kredinin teminatlarını da oldukça sıkı tutabilir. Bankaların talep ettiği evraklar; Mali verileri gösterir evrak Bilanço evrakları Gelir belgesi Ticaret Sicil Gazetesi kayıt örneği İkametgah belgesi Banka krediye onay verirse bu defa tutarın nasıl kullanılacağına dair bir planlama süreci başlar. İmzalar atıldıktan sonra işletme sahibi belirtmiş olduğu planlar dahilinde krediyi kullanabilir.
face3Hemen Başvur