Leasing Kredisi | Kredi Jet
Ticari Kredi
14 Aralık 2018
Rahat Emeklilik
20 Aralık 2018

Leasing Kredisi

Leasing Nedir? Leasing, diğer bir ifadeyle finansal kiralama, bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen sözleşme süresi sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Leasing bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmalıdır. Finansal kiralamada, finansal kiralamaya konu olan malın mülkiyet hakkı kiralayanda (Kredijet), kullanım hakkı kiracıdadır ve sözleşme sonunda malın mülkiyet hakkı devir bedeliyle kiracıya devredilir. Leasing’e konu olan mal, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden temin edilebilir. Malın üçüncü bir şahıstan temin edilmesinin dışında kiracı sahip olduğu malı önce Kredijet’e satar, sonra aynı mal Kredijet tarafından kiracıya kiralanır. (Sat ve Geri Kiralama modeli) Leasing, yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak, firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve kârlılığın artmasında önemli rol üstlenir. Neden Leasing? İşletme, leasing sayesinde nakit akışlarına uygun, daha uzun vadeli alternatif finansman yöntemi seçeneğini değerlendirebilir. Leasing ile yapılan tüm sabit kıymetler için amortisman, firma tarafından ayrılır ve yeniden değerleme yapılabilir. Ödenen kiranın kâr payı kısmı, kiracı tarafından ait oldukları dönemlere ait gider olarak yazılır. Firmanın vergi durumuna bağlı olarak (ödenecek KDV bakiyesi veriyorsa) fonun maliyeti diğer finansman yöntem maliyetlerine göre daha cazip olabilir. Avantajları İşletme, teşviklerini değerlendirebilir. Sat ve Geri Kiralama modeliyle firma duran varlığını kiralayana (Kredijet’e) satarak oluşan fon kaynağı ile alternatif yatırımlar yapabilir, geri kiralama ile söz konusu malı kullanabilir, sözleşme sonunda tekrar sahibi olabilir. Leasing sözleşmeleri her türlü resim, harç ve vergiden muaftır. Leasing sözleşmesinin sonunda kiracı sembolik bir devir bedeli ile kiraladığı malın mülkiyet hakkını da devralır.
face3Hemen Başvur