Proje Finansmanı | Kredi Jet

Proje Finansmanı

Proje Finansmanı
Altyapı Projeleri
Liman, havalimanı, kamu hastaneleri, otoyol ve köprüler gibi büyük tutarlı finansman gerektiren altyapı projelerinin analizi yapılmakta, bu projeler için en uygun finansman yapıları oluşturulmakta ve bu çerçevede uzun vadeli proje kredileri sağlanmaktadır.
Enerji Projeleri
Termik santraller, elektrik dağıtım projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları gibi enerji projeleri incelenmekte, bu projelerin risklerine ve projenin özelliklerine en uygun finansman yapısı oluşturulmakta ve bu yapılandırmaya uygun kredi dokümantasyonu hazırlanarak krediler kullandırılmaktadır.
Ticari Gayrimenkul Projeleri
Alışveriş merkezi ve karma konut projeleri gibi ticari gelir yaratan gayrimenkul projeleri değerlendirilmekte ve bu projelere uzun vadeli finansman sağlanmaktadır.
Satınalım Finansmanı
Özelleştirme Finansmanı
Hisse satışı ve blok satış yöntemiyle yapılan özelleştirmeler başta olmak üzere Türkiye'de gerçekleştirilen özelleştirme işlemlerinde özelleştirilen varlığın veya hizmetin yapısına uygun uzun vadeli finansman sağlanmaktadır.

Şirket Satın Alımları
Stratejik yatırımcıların veya özel sermaye şirketlerinin yaptığı şirket satın alımları finanse edilmektedir. Bu kapsamda hem özelleştirme işlemleri hem de özel sektör şirket satınalımları değerlendirilmektedir.
Sendikasyonlar
Büyük tutarlı Proje ve Satınalım Finansmanı kredilerinin bir bankalar konsorsiyumu tarafından sağlanabilmesi için ilgili bankalar bir araya getirilmekte, ortak koşullarla uzun vadeli kredilerin kullandırılması için gereken koordinasyon sağlanmakta, verilen kredilerin ilgilenen bankalara birincil ve ikincil piyasada devredilmesi işlemleri yürütülmektedir.
Diğer Yapılandırılmış Finansman Seçenekleri
Borç yapılandırmaları, bono ihraç yapılandırılmaları, refinansmanlar, Hazine garantili işlemler, yap-işlet-devret ve işletme hakkı devri modeliyle özel sektörün yaptığı diğer projeler finanse edilmektedir.
face3Hemen Başvur